5 ธันวาคม 2016

กิจกรรม “ปล่อยม้าน้ำ 989 ตัว”

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน จัดกิจกรรม “ร่วมกันทำความดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : ปล่อยม้าน้ำ 989 ตัว และเต่าทะเล 3 ตัวคืนสู่ทะเล”

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 20 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน 70 คน นักดำน้ำอาสาสมัครจำนวน 38 คน และเรือจำนวน 11 ลำ เพื่อร่วมปล่อยม้าน้ำคืนสู่ทะเล ณ บริเวณแหล่งหญ้าทะเลเกาะทะนาน เกาะโหลน อ่าวฉลอง และอ่าวยนต์ และกิจกรรมภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ประกอบด้วย การจัดนิทรรศและฉายภาพยนต์ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 เปิดบริการให้เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น แจกโบว์ไว้อาลัยสีดำจำนวน 2,000 ชิ้น การจัดสถานที่ลงนามไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และกิจกรรมการเขียนข้อความ “หนึ่งความดีที่ทำเพื่อพ่อ” เพื่อร่วมกันสืบทอดพระราชนิธานพระองค์ท่านสืบไป

ข่าวสารกิจกรรมล่าสุด

14 กุมภาพันธ์ 2017

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการกุ้งทะเลสวยงาม ในงานวันวิชาการ open house

ถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการกุ้งทะเลสวยงาม ในงานวันวิชาการ open house เรียกเด็กคืนถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

14 มกราคม 2017

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล […]