5 ธันวาคม 2018

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยให้คู่พ่อ-ลูกลงทะเบียนเข้าชมฟรี จัดซุ้มถ่ายภาพที่ระลึก และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่อง ”พ่อของแผ่นดิน” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ข่าวสารกิจกรรมล่าสุด

12 มกราคม 2019

วันเด็กแห่งชาติ 2019

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร […]

5 ธันวาคม 2018

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น […]