12 สิงหาคม 2018

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยให้คู่แม่-ลูกลงทะเบียนเข้าชมฟรี จัดซุ้มถ่ายภาพที่ระลึก
และจัดสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ข่าวสารกิจกรรมล่าสุด

12 สิงหาคม 2018

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ป […]

2 สิงหาคม 2018

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน […]