เปิดห้องนิทรรศการ “ปริศนาแห่งบาดาล ตำนานเมืองผลึกเกาะมหัศจรรย์”
เปิดให้เข้าชมแล้ว ด้านในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
พบกันหุ่นยนต์นางเงือก พี่สินสมุทรและม้านิลมังกรที่จะพาเราไปค้นหาความลับใต้ท้องทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพลิดเพลิน และได้ความรุ้อีกด้วย

รอบเช้า

รอบที่ 1 เวลา 09.30-09.37 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.00-10.07 น.

รอบที่ 3 เวลา 10.30-10.37 น.

รอบที่ 4 เวลา 11.00-11.07 น.

อบที่ 5 เวลา 11.30 – 11.37 น.

รอบเที่ยง

รอบที่ 6 เวลา 12.00 – 12.07 น.

รอบที่ 7 เวลา 12.30 – 12.37 น.

รอบบ่าย

รอบที่ 8 เวลา 13.00 – 13.07 น.

รอบที่ 9 เวลา 13.30 – 13.37 น.

รอบที่ 10 เวลา 14.00 -14.07 น.

รอบที่ 11 เวลา 14.30 -14.37 น.

รอบที่ 12 เวลา 15.00 -15.07 น.

รอบที่ 13 เวลา 15.30 – 15.37 น.

ดำน้ำให้อาหารปลา

มีให้ชมทุกวัน เวลา 11.00 – 11.30 น.

AQUA DOME เปิดให้เข้าชมทุกวัน

รอบเช้า

รอบที่ 1 เวลา 10.00-10.15 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.30-10.37 น.

รอบที่ 3 เวลา 11.00-11.07 น.

รอบที่ 4 เวลา 11.30-11.45 น.

รอบเที่ยง

รอบที่ 6 เวลา 12.00 – 12.07 น.

รอบที่ 7 เวลา 12.30 – 12.37 น.

รอบที่ 8 เวลา 13.00 – 13.15 น.

รอบที่ 9 เวลา 13.30 – 13.37 น.

รอบบ่าย

รอบที่ 10 เวลา 14.00 – 14.07 น.

รอบที่ 11 เวลา 14.30 – 14.45 น.

รอบที่ 12 เวลา 15.00 – 15.07 น.

รอบที่ 13 เวลา 15.30 – 15.37 น.