คนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท

ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 180 เด็ก 100 บาท

เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 108 เซติเมตร และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี

 

Snap 2015-05-14 at 11.04.30