เนื่องด้วยสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จำเป็นต้องซ่อมระบบจ่ายไฟฟ้าในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30 – 12.30 จึงขอปิดบริการชั่วคราวในเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวก