9 กุมภาพันธ์ 2018

วันวิชาการ Open House 2018

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมจัดนิทรรศการ “การฟื้นฟูปะการัง” ในงานโครงการ “วันวิชาการ Open House 2018” จัดโดยโรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง ให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ในการนี้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เข้าเยี่ยมชมบู๊ธนิทรรศการและสอบถามรายละเอียดต่างๆด้วยความสนใจ

ข่าวสารกิจกรรมล่าสุด

14 กุมภาพันธ์ 2018

การปล่อยปลาการ์ตูน

  ปลาการ์ตูนจัดอยู่ในครอบครัวปลาสลิดหิน (damselfishes, […]

10 กุมภาพันธ์ 2018

ประกาศ ปิดทำการชั่วคราว

เนื่องด้วยสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จำเป็นต้องซ่อมระ […]