9 กุมภาพันธ์ 2018

วันวิชาการ Open House 2018

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมจัดนิทรรศการ “การฟื้นฟูปะการัง” ในงานโครงการ “วันวิชาการ Open House 2018” จัดโดยโรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง ให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ในการนี้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เข้าเยี่ยมชมบู๊ธนิทรรศการและสอบถามรายละเอียดต่างๆด้วยความสนใจ

ข่าวสารกิจกรรมล่าสุด

12 สิงหาคม 2018

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ป […]

2 สิงหาคม 2018

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน […]