12 มกราคม 2019

วันเด็กแห่งชาติ 2019

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต โดยมี ดร. ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลินรวมถึงกล้าแสดงออกถึงความสามารถ ความคิด และส่งเสริมสถาบันครอบครัว​ให้ใช้เวลาว่างร่วมกัน การจัดกิจกรรมวันเด็กปีนี้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตเปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. และได้รับการสนับสนุนของขวัญและของรางวัลสำหรับเด็กๆ จากสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 4,512 ชิ้น และมีจำนวนเด็กเข้าร่วมงาน 8,563 คน

ข่าวสารกิจกรรมล่าสุด

11 กุมภาพันธ์ 2019

“มาแล้วลูกเต่ามะเฟืองตัวแรก หาดคึกคัก”

“ยินดีต้อนรับ ลูกเต่ามะเฟือง” ตามที่กรม ทช. […]

12 มกราคม 2019

วันเด็กแห่งชาติ 2019

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร […]

5 ธันวาคม 2018

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น […]