30 มีนาคม 2018

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม Open House ของโรงเรียนอ่าวน้ำบ่อ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 กลุ่มสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน(ศวทม.) ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการปลาทะเลสวยงามในทะเลไทย ในงานกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอ่าวน้ำบ่อ หมู่ 6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และครู อาจารย์ ให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก

 

ข่าวสารกิจกรรมล่าสุด

12 สิงหาคม 2018

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ป […]

2 สิงหาคม 2018

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน […]