สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ตสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการสร้างในปี พ.ศ. 2521 สร้างเสร็จในปี 2526
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแบ่งการจัดแสดงเป็นโซนซึ่งได้แก่ โซนน้ำจืดและโซนน้ำเค็ม และยังมีนิทรรศการความรู้ต่างๆ  สัตว์น้ำที่นำมาจัดแสดงได้มาจากการเพาะเลี้ยงและอีกส่วนหนึ่งได้มาจากแหล่งธรรมชาติ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ตยังเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้นำถึงการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายาก เช่น วาฬ โลมา พะยูนและเต่าทะเล ซึ่งปัจจุบันได้มีจำนวนที่ลดลงจากท้องทะเลไทยเป็นอย่างมาก สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนเกือบทุกวัยที่เข้ามาเยี่ยมชม ทัศนศึกษาและเข้ามาศึกษาดูงานในการเพาะเลี้ยงหรือศึกษาวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ  ซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเกิดการกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมและท้องทะเลไทย นอกจากการจัดแสดงภายในตัวอาคารแล้ว ภายนอกอาคารยังมีจุดน่าสนใจอีก ด้านข้างของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ตอยู่ติดกับทะเลซึ่งเรียกกันว่าแหลมพันวา มีแนวหาดทรายและระบบนิเวศเล็กๆจึงจัดให้มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่มีทั้งพรรณไม้ที่ขึ้นตามริมหาดทราย ป่าโกงกางและสัตว์ทะเลแนวริมชายฝั่งให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง  พอเดินมาอีกหน่อยเราก็จะเจอกับโรงเพาะฟักเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นสถานที่ ที่ใช้วิจัยสัตว์น้ำและเลี้ยงสัตว์น้ำสำรองเพื่อรอนำไปแสดงที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ โรงเพาะเลี้ยงยังใช้ในการศึกษาวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ การดำรงชีวิตและการผสมพันธุ์ของสัตว์น้ำด้วย

จากนั้นเราก็จะมาถึงสะพานที่ทอดยาวลงไปในทะเลซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปจนสุดสะพานได้ก็จะเจอกับเรือสำรวจ จักรทอง ทองใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปสำรวจและท่องเที่ยวภายในตัวเรือได้อีกด้วยซึ่งบางคนอาจจะยังไม่เคยขึ้นนั่งบนเรือก็มีโอกาสได้นั่งบนเรือจริงๆ หลังจากที่เราเดินย้อนกลับมาก็จะเจอกับ บ่อเต่าทะเล บ่อเต่าใช้ในการทดลองวิจัยเต่าทะเล เพาะขยายพันธุ์และเป็นที่รักษาสัตว์ทะเลหายากอีกด้วยซึ่งมีกลุ่มสัตว์ทะเลหายากรับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรม ปล่อยเต่าเพื่อคืนสู่ธรรมชาติอีกด้วย

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ตเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 16.00 น.เพื่อให้นักท่องเทียวได้มีเวลาในการเข้าชมภายในตัวอาคารได้อย่างครบถ้วน ซึ่งอัตราของค่าเข้าชม เด็ก 20 บาท  ผู้ใหญ่ 50 บาท สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำตั้งอยู่ปลายสุดของแหลมพันวาใกล้ๆกับอ่าวมะขามหากจากตัวเมืองเพียง 13 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองเพียง 20 นาที สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ยินดีตอนรับนักท่องเที่ยวและนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมทุกวันครับ