20 กันยายน 2020

พบกับเต่าทะเลพ่อแม่พันธุ์รวมไปถึงเต่าทะเลแรกเกิดมากมาย ที่มาพักฟื้น รอให้แข็งแรงก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติอีกครั้ง