เสื้อยืด Aquarium (ผู้ใหญ่)

-ไซส์ S ขนาด รอบอก 38 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว

-ไซส์ M ขนาด รอบอก 40 นิ้ว ยาว 27 นิ้ว

-ไซส์ L ขนาด รอบอก 42 นิ้ว ยาว 28 นิ้ว

-ไซส์ XL ขนาด รอบอก 44 นิ้ว ยาว 28.5 นิ้ว

เสื้อยืด Aquarium (เด็ก)

-ไซส์ S ขนาด รอบอก 30 นิ้ว ยาว 21 นิ้ว

-ไซส์ M ขนาด รอบอก 32 นิ้ว ยาว 22 นิ้ว

-ไซส์ L ขนาด รอบอก 34 นิ้ว ยาว 23 นิ้ว