March 23, 2020

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และการคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิก!!! เพื่อดาวน์โหลด