July 1, 2021

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมในโอกาสที่จังหวัดภูเก็ตเปิดรับ
นักท่องเที่ยวตามโครงการ Phuket Sandbox (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าชมทุกท่าน ปฏิบัติตามกฏภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 กันด้วยนะ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.