April 26, 2019

วันที่ 26 เมษายน 2562 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมี เรือเอก ณัฏฐพัชร์ รัชตทวีโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มเรือสำรวจศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เกษียณอายุราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญรดน้ำขอพร และร่วมการเสวนา “เรื่องดีดี พี่เล่าน้อง” ณ ห้องประชุมชั้นสอง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต