สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมพันวา และปลายสุดของถนนศักดิเดชไม่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตมากนักใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาทีก็ถึงแล้ว สามารถเดินทางโดยรถประจำทาง “สองแถว” สาย Makham Bay & Aquarium อ่าวมะขาม หากมาด้วยรถส่วนตัวตามเส้นทางก็มีป้ายบอกตลอดทาง