อัตราค่าเข้าชม

คนไทย ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 40 บาท

ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 เด็ก 150 บาท

  • เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 108 เซนติเมตร เข้าชมฟรี

  • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสามเณร ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เข้าชมฟรี

***บัตรเข้าชมที่ใช้บริการแล้วไม่สามารถคืนเงินได้

***กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการวิทยากรนำชม สามารถกรอกแบบฟอร์มการจองล่วงหน้า 3 วัน คลิ๊กแบบฟอร์มขอเข้าชม


***การปรับเพิ่มอัตราค่าเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

 

รายการ

ราคาบัตรเข้าชมปัจจุบัน

ราคาบัตรที่ปรับขึ้น

(1 ตุลาคม 2566)

ผู้ใหญ่คนไทย

50

80

เด็กคนไทย

20

40

บัตรกลุ่มผู้ใหญ่คนไทย

30

50

บัตรกลุ่มเด็กคนไทย

10

20

ต่างชาติผู้ใหญ่

180

300

ต่างชาติเด็ก

100

150

บัตรกลุ่มต่างชาติผู้ใหญ่

140

200

บัตรกลุ่มต่างชาติเด็ก

80

100