อังกฤษ : White-edge freshwater whipray
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Himantura signifier
วงศ์ : ปลากระเบนธง Dasyatidae
สกุล : Himantura.
สปีชีส์ : H. signifer.

ลักษณะสำคัญ

          มีรูปร่างเหมือนปลากระเบนชนิดอื่นในวงศ์เดียวกัน หางยาวโคนหางมีเงี่ยงแหลมมีพิษ1 หรือ 2 ชิ้นที่สามารถงอกใหม่ได้เมื่อหลุดหรือหักไปหางไม่มีริ้วหนังพื้นลำตัวด้านบนสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อนกลางหลังมีเกล็ดเป็นตุ่มหยาบๆมีขอบสีขาวรอบลำตัวพื้นลำตัวด้านล่างสีขาวส่วนหางสีขาวหากินตามพื้นท้องน้ำโดยอาหารได้แก่ ไส้เดือนน้ำ,ปลาขนาดเล็ก,สัตว์หน้าดินและสัตว์มีเปลือก จะว่ายขึ้นมาหากินบริเวณผิวน้ำบ้างเป็นบางครั้ง ขนาดโดยเฉลี่ยมีความกว้าง 40 เซนติเมตรพบใหญ่ที่สุด 60 เซนติเมตรส่วนหางยาว 80 เซนติเมตรน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม

          เป็นปลากระเบนน้ำจืดชนิดที่พบชุกชุมมากที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุดที่พบได้ในประเทศไทยพบมากแถบที่ราบลุ่มภาคกลาง เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา,แม่น้ำแม่กลอง,แม่น้ำท่าจีน,บึงบอระเพ็ดและพบที่แม่น้ำตาปีในภาคใต้ด้วยแต่ไม่มีรายงานพบในแม่น้ำบางปะกงโดยพบชุกชุมที่สุดที่เขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในต่างประเทศพบได้ที่มาเลเซียและอินโดนีเซีย

         อาหารของกระเบนหางขาว : อาหารส่วนใหญ่ของปลากระเบนหางขาวเป็นสัตว์น้ำเล็กๆ เช่น กุ้ง หอย และตัวอื่นๆในทะเลที่เคลื่อนไหวอยู่ในชั้นน้ำบนโดยพวกเขามักจะล่าเหยื่อด้วยความเร็วและความเฉลี่ยสูง

         การสืบพันธุ์ของปลากระเบนหางขาว : การปล่อยไข่ของปลากระเบนหางขาวมักเกิดขึ้นในสภาวะที่น้ำมีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสืบพันธุ์ ปลากระเบนหางขาวเป็นปลาที่เพศแต่ละตัวมีหรือพัฒนาไข่ภายในตัวตัวเมีย หลังจากนั้นเมื่อเวลาสำหรับการสืบพันธุ์มาถึงปลาตัวเมียจะปล่อยไข่ในน้ำโดยส่วนใหญ่จะเป็นไข่ที่เป็นโปรตีนที่แข็งกระชับ(ฟอก)และจะลอยน้ำไปที่พื้นของน้ำซึ่งหลายๆชนิดของปลาก็มีนิสัยเดียวกันในการปล่อยไข่โปรตีนนี้

        หลังจากนั้นไข่จะถูกตัวผู้ตั้งตัวทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์เพื่อผสมพันธุ์และไข่จะได้รับการตั้งตัวโดยผู้ตั้งตัว หลังจากนั้นไข่จะเริ่มฟักเป็นลูกปลาในระยะเวลาที่กำหนดตามชนิดของปลาและสภาพแวดล้อมที่อยู่ในน้ำ

อ้างอิง

Compagno,L.J.V.(2005). Himantura signifer.In: IUCN 2005.IUCN RedList of Threatened Species. Downloaded on January 11, 2010.

Himantura signifer

หน้า 102-120, กระเบนน้ำจืดแห่งชาติ. “Wild Ambition” โดย กิตติพงษ์ จารุธาณินทร์, ชวลิต วิทยานนท์. นิตยสาร Aquarium Biz ปีที่ 4 ฉบับที่ 51: กันยายน 2014