“การฟื้นฟูรวมกับแนวทางการช่วยเหลือให้หญ้าทะเลอยู่กับโลกตลอดไป”  จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ นิยมที่จะมีโครงการดีดีเกี่ยวกับการปลูกหญ้าทะเลเพิ่มมากขึ้น นั่นหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่เริ่มที่จะเห็นความสำคัญของพืชชนิดนี้มากยิ่งขึ้น ส่วนวิธีในการปลูกก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี ทั้งวิธีการแยกกอ วิธีการปลูกด้วยการใช้เมล็ด แต่วิธีนี้ต้องรอให้น้ำลงถึงจะทำได้ และยังมีวิธีอื่นอีกมากมายขึ้นอยู่กับเทคนิคในการปลูกของแต่ละคน แต่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกด้วยวิธีไหนหากมันคือการช่วยเหลือธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้ง วิธีนั้นยังไงก็เป็นสิ่งที่น่าใช้อยู่เสมอและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบนิเวศ ส่วนวันนี้ขอเสนอการช่วยเหลือหญ้าทะเลโดยวิธีการเพาะเมล็ดในโรงเพาะฟักกันครับบบบบ

          

เรียบเรียงโดย นายเกียรติศักดิ์ เอียนเล่ง