กุ้งการ์ตูน (Harlequin Shrimp)

            กุ้งการ์ตูนเป็นกุ้งทะเลขนาดเล็กที่มีลวดลาย ลักษณะลำตัวมีเปลือกแข็ง สีขาว แต้มด้วยลายจุดสีฟ้า สีน้ำตาล มีขนาดลำตัวยาว 10-15 เซนติเมตร มักอาศัยอยู่เป็นคู่ตามซอกโพรงปะการังหรือซอกโขดหิน พฤติกรรมที่น่าสนใจคือ อาหารของกุ้งการ์ตูนจะกินเฉพาะดาวทะเลเพียงอย่างเดียวไม่กินอาหารชนิดอื่นเลย