ขยะพลาสติกเป็นภัยกับเต่าทะเลตั้งแต่เกิดจนตาย ตอนที่เต่าฟักออกมาจากไข่บางครั้งพวกมันต้องคลานผ่านกองขยะพลาสติกเพื่อมุ่งหน้าสู่ท้องทะเล เมื่อโตขึ้นเต่าทะเลต้องแหวกว่ายผ่านแพขยะพลาสติกระหว่างทางที่มันอพยพไปหากินแหล่งอื่น และสิ่งที่น่าตกใจคือเต่าทะเลอาจกินขยะพลาสติกเหล่านั้นเข้าไป เพราะมันเข้าใจผิดคิดว่าขยะที่ล่องลอยอยู่เป็นแมงกะพรุน (แมงกะพรุนเป็นอาหารที่เต่าทะเลโปรดปรานอย่างหนึ่ง)  ในแต่ละปี เต่าทะเล วาฬ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในทะเลกว่าแสนตัว รวมทั้งนกทะเลกว่าล้านตัวต้องตายโดยมีสาเหตุจากการกกินขยะทะเลและมลภาวะในมหาสมุทรและหรือตายเพราะติดขยะทะเลโดยเฉพาะเศษอวนทำให้อดอาหารตายหรือจมน้ำตายได้

ที่มาภาพ: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/15/17/44/sea-turtle-3322226_960_720.png

เรียบเรียงโดย สุรพงษ์ บรรจงมณี

 

บทความล่าสุด