1. ลดความเร็วเรือ ใช้ความเร็ว < 2 น๊อต , ไม่นำเรือเข้าใกล้ปลาฉลามวาฬเกิน 20 เมตร

  2. ลดเสียงให้เบา ไม่สร้างความเครียดให้กับปลาฉลามวาฬ

  3. เข้าชมทีละลำ เมื่อปลาไม่เครียด ก็จะว่ายวนอยู่กับเรานานขึ้น

  4. ไม่สัมผัสตัวสัตว์ เพราะปลาอาจบาดเจ็บ หรือได้รับเชื้อแปลกปลอม

  5. รักษาระยะห่าง 3-4 เมตร ถ้าปลาว่ายเข้ามาใกล้ให้ลอยตัวอยู่นิ่งๆ

  6. ถ่ายภาพติดตาม โดยถ่ายส่วนลายจุดบนลำตัว เหนือครีบอกด้านซ้าย แล้วโพสต์ลง Social media ระบุวัน เวลา สถานที่ และ #DMCRTH #WHALESHARKTH

    * ควรระวังในการใช้แฟลช โดยไม่ยิงแฟลชไปที่ตาของสัตว์

  7. ว่ายน้ำดูช้าๆ ไม่คุกคาม ไม่ขวางทาง

จุดบนลำตัวของปลาฉลามวาฬ สามารถระบุอัตลักษณ์ และช่วยประเมินจำนวนปลาฉลามวาฬในประเทศไทย

ที่มาภาพ : https://km.dmcr.go.th/c_89

เอกสารอ้างอิง
https://www.dmcr.go.th/detailLib/3156

 

 

 

บทความล่าสุด