ปลิงทะเลเป็นญาติกับดาวทะเลและเม่นทะเลแต่มีลักษณะลำตัวที่แตกต่างกันปลิงทะเลส่วนมาจะมีลักษณะลำตัวทรงกลมยาวเป็นแท่งแต่ดาวทะเล ปลิงทะเลกินอาหารโดยใช้หนวดจับโคลนทรายที่พื้นส่งเข้าสู่ปากส่งผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร หลังจากนั้นจะขับถ่ายกากเหลือจะถ่ายออกทางช่องก้นซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่ง

แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าในช่องก้นของปลิงทะเลบางชนิดมีปลาเข้าไปอาศัยอยู่ด้วย ปลิงทะเลที่ว่าคือปลิงทะเลลายเสือดาว (Bohadschia argus) ปลิงทะเลผิวหนาม (Thelenota ananas) และปลิงปุ่มดำ (Stichopus chloronotus) ภายในก้นของปลิงเหล่านี้จะมีปลาเข้าไปอาศัยอยู่ด้วย

ภาพที่1. ปลิงทะเลเสือดาว (Bohadschia argus)

ที่มาภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Bohadschia_argus.jpg

ภาพที่2 ปลิงทะเลผิวหนาม (Thelenota ananas)

ที่มาภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Thelenota_ananas_at_Umm_Kararim.JPG/1280px-Thelenota_ananas_at_Umm_Kararim.JPG

ภาพที่3. ปลิงทะเลปุ่มดำ (Stichopus chloronotus)

ที่มาภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Reef4315_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg/1280px-Reef4315_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg

ปลาที่ว่าคือปลามุกเงิน Silver pearlfish มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า (Encheliophis homei) ปลาชนิดนี้เมื่อโตเต็มวัยจะอาศัยในช่องภายในลำตัวของปลิงทะเลโดยเข้าออกทางก้นของปลิง ยังไม่มีข้อมูลของปลาชนิดนี้ชัดเจน มีข้อมูลว่าในระยะตัวอ่อนของปลาชนิดนี้จะมีสภาวะเหมือนแพลงก์ตอนอยู่ตามพื้นท้องทะเลรอคอยปลิงทะเลเพื่อเข้าอาศัยอยู่ด้วย มีข้อมูลว่ามีการต่อสู่แย่งปลิงทะทะเลที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยระหว่าปลาชนิดนี้กับปลาชนิดอื่นที่เป็นสายพันธุ์ใกล้ชิดกัน มันใช้ช่องในลำตัวของปลิงเป็นเหมือนบ้านอยู่อาศัยและไม่ได้เป็นปรสิต โดยมันจะออกมาหาอาหารในตอนกลางคืน อาหารได้แก่กุ้งและปลาขนาดเล็ก

ภาพที่4. ปลามุกเงิน Silver pearlfish (Encheliophis homei)

ที่มาภาพ: https://www.fishbase.se/images/species/Enhom_u2.jpg

ภาพที่5. ปลามุกหัวเข็มหมุด Pinhead pearlfish (Encheliophis boraborensis) ในปลิงทะเลเสือดาว

ที่มาภาพ: https://www.fishbase.de/images/species/Enbor_u3.jpg

เอกสารอ้างอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/ปลิงทะเล

https://en.wikipedia.org/wiki/Stichopus_chloronotus

https://en.wikipedia.org/wiki/Thelenota_ananas

https://en.wikipedia.org/wiki/Bohadschia_argus

https://www.fishbase.se/summary/Encheliophis-homei.html

https://www.fishbase.de/FieldGuide/FieldGuideSummary.php?GenusName=Encheliophis&SpeciesName=boraborensis&sps=&print=

 

บทความล่าสุด