@ ทะเลอันดามัน

ดาวขนนก เป็นสัตว์ทะเลจำพวกเอ็คไคโนเดิร์ม (Echinoderms) ซึ่งเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับดาวทะเล พบชอบเกาะอยู่บนโขดปะการังหรือยอดหินบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลผ่าน คลี่รยางค์แขนจำนวนมากมายซึ่งมีลักษณะคล้ายกับขนนก ออกจับอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำส่งเข้าไปทางช่องปากที่อยู่ตรงศูนย์กลางลำตัวด้านล่าง

ดาวขนนกสามารถพบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน แต่ดาวขนนกทางฝั่งอ่าวไทยจะมีสีสันไม่สดใส ส่วนใหญ่จะเป็นสีดำ สีน้ำตาลในขณะที่ฝังทะเลอันดามันจะมีสีสันที่สดใสสวยงาม เช่นสีแดงสด สีแดงเลือดนก สีขาว สีเขียว สีเหลืองสด และสีดำ

นอกจากความงดงามของสีสันแล้ว ภายในรยางค์แขนจำนวนมากที่คล้ายขนนกนั้น ยังมีสัตว์ทะเลขนาดเล็กอาศัยกิ่งก้านหรือรยางค์แขนของดาวขนนกเป็นเสมือนบ้านอันปลอดภัย โดยกุ้งจิ๋วดาวขนนกและปูจิ๋วดาวขนนกเหล่านี้จะปรับตัวให้เป็นสีสันเดียวกับกิ่งก้านของดาวขนนก เพื่อเป็นการพรางตัวหลบสายตาศัตรู

ภาพ : ลลิตา ปัจฉิม

เนื้อหา : ทิพมาศ อุปน้อย