การที่ปลากดกลับหัว นักวิทยาศาสตร์คาดเดาว่าน่าจะมาจากพฤติกรรมการหาอาหารที่ไม่เหมือนใคร เนื่องจากปลากดกลับหัวนั้นชอบหากินบริเวณท่อนไม้หรือตอไม้ที่จมน้ำอยู่ ซึ่งจะทำให้เข้าและออกตามซอกไม้ได้ดีกว่า อีกทฤษฏี น่าจะมาจากการที่ว่ายกลับหัวบนผิวน้ำจะสามารถรับออกซิเจนได้ดีขึ้น

บทความล่าสุด