ปลานกแก้ว (parrotfish)เป็นปลาทะเลกระดูกแข็งในวงศ์ Scaridae ในอันดับ (Perciformes) โตเต็มที่มีขนาดประมาณ 30-70 เซนติเมตร ปลานกแก้วอาศัยอยู่ตามแนวปะการังเขตร้อนและเขตอบอุ่น ในน่านน้ำไทยพบได้ในฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ซึ่งพบมากกว่า 20 ชนิด เป็นปลาที่มีฟันที่ยื่นออกมาคล้าย จะงอยของนกแก้วซึ่งเป็นที่มาของชื่อปลานกแก้วอีกทั้งลำตัวก็มีสีเขียวสดใสคล้ายกับสีของนกแก้ว

ปลานกแก้วกินฟองน้ำ สาหร่ายและปะการังเป็นอาหารตอนเราดำน้ำบางครั้งจะได้ยินเสียงปลานกแก้วใช้จงอยปากขูดกินสาหร่ายและแทะปะการังเป็นอาหาร เมื่อขับถ่ายออกมาจะกลายเป็นทรายในพื้นท้องทะเลและที่ชายหาด

ปัจจุบันปลานกแก้วถูกจับมาทำเป็นอาหารจำนวนมากทำให้จำนวนประชากรปลานกแก้วในแนวลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งจพส่งผลกระทบกับระบบนิเวศในแนวปะการังคือปลานกแก้วจะกินสาหร่ายตามแนวปะการังเพื่อควบคุมไม่ให้มีสาหร่ายมากเกินไป ถ้าสาหร่ายในแนวปะการังมีมากเกินไปจะไปขึ้นคลุมปะการังทำให้ปะการังถูกบดบังไม่ได้รับแสงทำให้ปะการังตายได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าในแนวปะการังมีประชากรปลานกแก้วมากเกินไปแนวปะการังก็จะเสียหายได้เพราะปลานกแก้วไม่ได้กินสาหร่ายอย่างเดียวยังแทะกินปะการังเป็นอาหารอีกด้วย ในธรรมชาติจึงสร้างสัตว์อีกชนิดหนึ่งมาควบคุมจำนวนปลานกแก้วคือปลาฉลามนั่นเอง

เอกสารอ้างอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/วงศ์ปลานกแก้ว

บทความล่าสุด