หลายคนสงสัยในทะเลมีหญ้าด้วยหรือ? หญ้าทะเลไม่ใช่สาหร่ายทะเลเหรอ แล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างไร “หญ้าทะเล” เป็นพืชชั้นสูงที่มีวิวัฒนาการลงสู่ทะเลเมื่อหลายล้านปีก่อน โดยยังคงมีลักษณะของพืชชั้นสูงที่มีระบบท่อลำเลี้ยงน้ำ อาหาร และมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการสร้างดอก และเมล็ด ส่วน “สาหร่ายทะเล” นั้นเป็นพืชชั้นต่ำที่ไม่มีระบบท่อลำเลียงอาหาร และมีการสืบพันธุ์โดยการใช้สปอร์

ระบบนิเวศหญ้าทะเลมักพบในบริเวณชายฝั่งที่มีความลาดชันน้อยมีลักษณะพื้นตั้งแต่เป็นโคลน จนถึงทรายปนโคลน ซึ่งมักอยู่ในเขตน้ำขึ้นน้ำลง บางแห่งอาจอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุด ซึ่งในแหล่งหญ้าทะเล จะพบหญ้าทะเลหลายชนิดขึ้นปกคลุมพื้นที่ปะปนกัน บางแห่งอาจครอบคลุมพื้นที่กว้างหลายตารางกิโลเมตร ต้นของหญ้าทะเล สืบพันธุ์ได้ 2 วิธี คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ โดยการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ จะผลิตดอกและมีการถ่ายละอองเกสรโดยใช้น้ำและคลื่นลมเป็นตัวพัดพาจากนั้นเมื่อมีการปฏิสนธิดอกตัวเมียจะพัฒนาเป็นผลซึ่งภายในมีเมล็ดที่ใช้ในการแพร่ขยายพันธุ์  ส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนั้น หญ้าทะเลจะแตกกิ่งก้านหรือยอดใหม่จากเหง้าหรือไรโซม (rhizome) เพื่อการขยายพันธุ์ต่อไป

เรียบเรียงโดย นายเกียรติศักดิ์ เอียนเล่ง

บทความล่าสุด