บุ้งทะเล (fire worm)

            บุ้งทะเลเป็นหนอนปล้องจำพวกเดียวกีบแม่เพรียงหรือไส้เดือนทะเล แต่มีลำตัวสั้นกว่า เป็นสัตว์ทะเลพวกโพลิคีด ตามลำตัวมีขนยาวมาก และมีส่วนยื่นของร่างกายออกไปเป็นคู่ด้านข้าง ช่วยในการว่ายน้ำ ขนที่มีลักษณะเป็นเส้นแข็งนี้จะหลุดจากตัวบุ้งได้ง่ายและแทงเข้าสู้ผิวหนัง ทำให้เกิดอาการคัน พฤติกรรมที่น่าสนใจคือ การกินอาหารของบุ้งทะเลจะกินซากที่ตายเป็นอาหาร มีความสามารถค้นหาเหยื่อจากสัญญาณทางเคมีซึ่งถูกปล่อยมาจากซากสัตว์ที่ตาย

บทความล่าสุด

26 กันยายน 2022

หอยสังข์

21 กันยายน 2022

หลุมพอทะเล

19 กันยายน 2022

หมู่เกาะมัน