ชื่อไทย: ปลากระเบนนก

Common name: Spotted eagle ray

ชื่อวิทยาศาสตร์: Aetobatus narinari

รูปที่1. ปลากระเบนนก

ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Aetobatus_narinari_SI.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Aetobatus_narinari_SI2.jpg

ปลากระเบนนกหรือปลากระเบนเนื้อดำมีอีกชื่อว่าปลากระเบนจุดขาวหรือบางคนเรียกว่าปลากระเบนค้างคาว เป็นปลากระดูกอ่อนในวงศ์ Myliobatidae อาศัยอยู่ในทะเล ส่วนใหญ่หากินตามพื้นท้องน้ำที่เป็นโคลนและบริเวณปากแม่น้ำ

รูปที่2. การหาอาหารของปลากระเบนนก

ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Eagle_Ray_Landing.jpg/1280px-Eagle_Ray_Landing.jpg

อาหารได้แก่หอยและสัตว์จำพวกกุ้งปู โดยใช้ฟันลักษณะพิเศษบดเปลือกของเหยื่อให้แตก

รูปที่1. ขากรรไกรและฟันของปลากระเบนนก

ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Aetobatus_narinari_jaws.jpg

ปลากระเบนนกเป็นปลาที่ว่ายน้ำเก่ง และมันยังสามารถถลาขึ้นจากผิวน้ำได้สูงหลายเมตร

ลักษณะลำตัวเป็นทรงขนมเปียกปูนมีจุดสีขาวกระจายทั่วไปบนหลัง ส่วนหางยาวมากเมื่อเทียบกับลำตัว ที่โคนหางมีเงี่ยง 2- 6 อัน

ปลากระเบนนกเป็นปลาที่ออกลูกเป็นไข่แต่ไข่จะฟักในท้องแม่ก่อนจะคลอดออกมาเป็นตัวปลาเลยโดยศัพท์วิชาการเรียกกลุ่มนี้ว่า ovoviviparous โดยจะออกลูกครั้งละ 1-6 ตัว ขนาดโตเต็มที่ลำตัวมีความยาวประมาณ 1.5 เมตร

ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุรแอตแลนติค

ศัตรูในธรรมชาติได้แก่ฉลามเสือ ฉลามหัวค้อน และฉลามอื่นๆ

 

บรรณานุกรม

https://en.wikipedia.org/wiki/Spotted_eagle_ray

https://en.wikipedia.org/wiki/Eagle_ray

http://dictionary.sanook.com/search/dict-fish/กระเบนนก

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3449ปลากระเบนนก-spotted-eagle-ray

https://th.wikipedia.org/wiki/วงศ์ปลากระเบนนก

บทความล่าสุด