ชีววิทยา

ปลากระเบนแมลงวันเป็นปลาที่มีกระดูกอ่อนที่มีลำตัวแบน ส่วนหัวไม่แยกออกจากครีบหูเช่นเดียวกับปลากระเบนชนิดอื่น แผ่นปีกของลำตัวค่อนข้างกลมมน ความกว้างของปีกเกือบเท่าความยาวของลำตัว มีหางยาวคล้ายแส้ โคนหางมีเงี่ยงที่มีปลายแหลม 1 หรือ 2 อัน มีรอยคาดสีขาวเป็นปล้องสลับกันไปตามความยาวของหาง พื้นลำตัวสีน้ำตาลเขียวอมทอง มีจุดกลมสีขาวกระจายอยู่ทั่ว ขนาดโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 24-120 เซนติเมตร

วงจรชีวิต

ปลากระเบนมีการอพยพย้ายถิ่นอาศัย (inshore movement pattern) เมื่ออุณหภูมิของน้ำหรือกระแสน้ำเปลี่ยนแปลง ปลากระเบนเป็นปลาที่ออกลูกเป็นตัว แม่ปลา 1 ตัว สามารถให้ลูกปลาโดยเฉลี่ย 5-6 ตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของแม่พันธุ์ ลูกปลาแรกเกิดมีขนาด  3-4 นิ้ว

การสืบพันธุ์

การผสมพันธุ์ของปลากระเบนจะปล่อยพ่อแม่พันธุ์ในอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:4 ตัว เมื่อปลาเพศเมียได้รับการผสมจากเพศผู้ จะใช้ระยะเวลาในการตั้งท้องประมาณ 90-120 วัน
แม่พันธุ์ปลาท้องแก่สามารถสังเกตได้จากบริเวณหลังจะนูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ระยะนี้ควรแยกแม่พันธุ์ปลาออกไปไว้ในกระชังคลอด เพื่อความปลอดภัยของลูกปลา

อาหาร

ปลากระเบนเป็นปลานักล่า (predator) กินสัตว์น้ำที่อ่อนแอกว่า เช่น หอย, กุ้ง, ปู, หมึก และปลาขนาดเล็กตามพื้นน้ำ

แหล่งที่อยู่อาศัย

พบได้ริมฝั่งทะเล และในทะเลลึก พบมากในน่านน้ำของไทยโดยอาศัยตามแขนงปะการังบริเวณริมฝั่งทะเลที่เป็นโคลนหรือทราย

เอกสารอ้างอิง

(1) http://www.fisheries.go.th/fishmanagement/docs/Rays_identification.pdf

(2) http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3450/%E0%B8%9B%E0%B8%A
5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-white-spotted-whipray

(3) http://nih.dmsc.moph.go.th/aboutus/media/insect1.pdf

(4) http://www.fisheries.go.th/aquaorna/web2/index.php?option=com_content&view=

section&layout=blog&id=2&Itemid=21

(5) https://core.ac.uk/download/pdf/14977883.pdf

(6) http://xn--o3cak4amb0fo2ksb.blogspot.com/2014/02/blog-post_8.html

บทความล่าสุด

30 พฤษภาคม 2024

โรค bacterial haemorrhagic septicemia

23 พฤษภาคม 2024

Upwelling

20 พฤษภาคม 2024

Tsunami