ปลากล่องจมูกสั้น (Rhynchostracion nasus)
@เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

ปลากล่องจมูกสั้น  ปลาในครอบครัวที่ใกล้เคียงกับปลาปักเป้า เกล็ดมีการเปลี่ยนรูปเป็นแผ่นแข็งคล้ายเกราะต่อกันเป็นรูปร่างคล้ายกล่อง จึงได้ชื่อเรียกว่าปลากล่อง ปลากล่องจะกินสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหาร เช่น หอย ปู กุ้ง รวมถึงปลาขนาดเล็ก ตามปกติจะว่ายน้ำช้าๆ ตามแนวปะการัง แต่ก็สามารถว่ายหนีศัตรูได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันตัวโดยการหลั่งเมือกออกมาเมื่อเกิดความเครียด และเมือกเหล่านี้จะเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตรอบข้าง ดังนั้นจึงไม่เหมาะต่อการนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม นอกจากจะเป็นพิษต่อเพื่อนโดยรอบแล้ว ปลากล่องยังมีพิษเมื่อถูกนำมาบริโภคเช่นเดียวกับปลาปักเป้าด้วย และก็เช่นเดียวกับปลาปักเป้าที่มีการนำมาบริโภคในประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันโดยการนำส่วนที่มีพิษออกโดยผู้เชี่ยวชาญ

ภาพ : ปิยศักดิ์ แสงไพบูลย์ Piyasak Sangpaiboon
เนื้อหา : เสธ์ ทรงพลอย Se Songploy