จุดเด่นของปลากลุ่มนี้คือที่คอดหางมีเกล็ดที่พัฒนาให้ยื่นออกมามีความแหลมคม (lancetlike spine) หรือแผ่นกระดูกที่มีสันคม (keeled bony plates) ใช้เป็นอาวุธ มีหนึ่งอันหรือมากกว่านั้นในแต่ละข้างของโคนหาง จำนวนนั้นแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มปลา บางชนิดสามารถพับและกางออกมาเหมือนมีดพับ หนามบริเวณโคนหางนี้มีพิษซึ่งมีฤทธิ์คล้ายกับพิษของปลาสิงโตและปลากะรังหัวโขน แต่อ่อนกว่า

มีฟันแบบปลายตัด (incisiform) เรียงชิดเป็นแถวเดี่ยวทั้งปากบนและล่าง ซึ่งเหมาะในการแทะเล็มอาหารตามพื้น เป็นปลาที่หากินเวลากลางวัน  ส่วนใหญ่กินสาหร่ายที่เคลือบบนพื้นแนวปะการัง หรือสาหร่ายเส้นใยเป็นอาหาร การกินสาหร่ายที่คอยปกคลุมปะการังนี้ทำให้ปะการังสามารถสังเคราะห์แสงได้และมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นปลาขี้ตังจึงเป็นปลาที่มีความสำคัญในระบบนิเวศเป็นอย่างมาก

บทความล่าสุด

30 พฤษภาคม 2024

โรค bacterial haemorrhagic septicemia

23 พฤษภาคม 2024

Upwelling

20 พฤษภาคม 2024

Tsunami