ปลาขี้ตัง (spotted scat)

            ปลาตะกรับ มีรูปร่างสั้น ด้านข้างแบนและกว้างมาก หัวทู่ ปลากเล็ก หางมน เกล็ดเป็นแบบสากขนาดเล็กสีพื้นลำตัวมีสีแตกต่างกันมาก มีลายดูคล้ายเสือดาว ครีบต่างๆมีสีเหลืองอ่อนอมเทา กินอาหารได้ทั้งพืชน้ำและสัตว์น้ำขนาดเล็ก พฤติกรรมที่น่าสนใจคือ ปลาตะกรับมีการรวมฝูงเพื่อแสดงอาณาเขตทำให้มันกินพืชและสัตว์น้ำขนาดเล็กได้ในบริเวณกว้าง

บทความล่าสุด

26 กันยายน 2022

หอยสังข์

21 กันยายน 2022

หลุมพอทะเล

19 กันยายน 2022

หมู่เกาะมัน