สัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562) มีจำนวน19 ชนิด

 1. นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae)
 2. แรด (Rhinoceros sondaicus)
 3. กระซู่ (Dicerorhinus sumatrensis)
 4. กูปรีหรือโคไพร (Bos sauveli)
 5. ควายป่า (Bubalus bubalis)
 6. ละอง หรือละมั่ง (Rucervus eldi)
 7. สมัน หรือเนื้อสมัน (Rucervus schomburki)
 8. เลียงผา หรือเยือง หรือกูรำ หรือโครำ (Capricornis sumatraensis)
 9. กวางผาจีน (Naemorhedus griseus)
 10. นกแต้วแร้วท้องดำ (Pitta gurneyi)
 11. นกกระเรียนไทย (Grus antigone)
 12. แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata)
 13. สมเสร็จ (Tapirus indicus)
 14. เก้งหม้อ (Muntiacus feai)
 15. พะยูน หรือหมูน้ำ (Dugong dugon)

ประกาศเพิ่ม ชนิดสัตว์ป่าทะเลหายาก 4 ชนิด ได้แก่

 1. วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni)
 2. วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai)
 3. เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea)
 4. ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)

          ภาพปลาฉลามวาฬ

ที่มาภาพ: https://km.dmcr.go.th/wp-content/uploads/2013/10/whaleshark17.jpg

ปลาฉลามวาฬ (whale shark) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าRhincodon typus

เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อโตเต็มที่มีความยาวถึง 18 เมตร มีน้ำหนักได้ถึงถึง 35 ตัน แม้ว่าปลาฉลามวาฬเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแต่กินอาหารขนาดเล็กมากจำพวกแพลงก์ตอน กุ้งเคย ไข่ปลา ตัวอ่อนของปลา ปู กุ้ง  โดยการอ้าปากว่ายน้ำให้น้ำทะเลและแพลงก์ตอนไหลเข้าปากแล้วกรองเอาแพลงก์ตอนให้ไหลลงคอแล้วให้น้ำทะเลไหลออกไปโดยใช้ซี่กรอง (gill raker)

ปลาฉลามวาฬพบแพร่กระจายทั่วไปในเขตอบอุ่นและเขตร้อน มักพบว่ายน้ำที่ผิวน้ำในประเทศไทยมีรายงานการพบปลาฉลามวาฬทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน

ภาพพื้นที่การแพร่กระจายของปลาฉลามวาฬ

ที่มาภาพ: http://academicparo5.dnp.go.th/wp-content/uploads/2019/05/dis%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AC-1.jpg

ปลาปลาฉลามวาฬเป็นปลาชนิดเดียวที่ถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

สถานภาพของปลาฉลามวาฬ โดยการจัดอันดับของ IUCN (2018) คือ Endangered (EN)หรือใกล้สูญพันธุ์

เอกสารอ้างอิง

https://portal.dnp.go.th/Content?contentId=14080

https://en.wikipedia.org/wiki/Whale_shark

http://academicparo5.dnp.go.th/บทความวิชาการ-งานวิจัย/สัตว์ป่าสงวน-19-ชนิด-ของปร/ปลาฉลามวาฬ-whale-shark