สัตว์เผือก Albinism/ Albino

ปลาดุกเผือก ??

ที่มา : http://sanooklink.blogspot.com/2013/11/blog-post_380.html

สัตว์เผือก Albinism/ Albino

คือสัตว์ที่มีลักษณะผิดไปจากปกติ คือเปลี่ยนจากสีปกติเป็นสีขาว เกิดจากการกลายของยีนที่ควบคุมการสร้างรงควัตถุ (pigment) ทำให้สัตว์นั้นไม่สามารถสร้างรงควัตถุสีดำ (Melanin) ได้ สัตว์เผือกจึงไม่มีสีดำปรากฏอยู่บบนลำตัว และจะมีตาสีแดงหรือชมพู

ยีนที่ควบคุมสีเผือกเป็นยีนด้อย ซึ่งจะถูกข่มด้วยยีนปกติเป็นยีนเด่น

การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์ (Complete Albinism ) คือขาวหมดทั้งตัว หรือเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางส่วน (Incomplete Albinism)

ลักษณะผิดปกติแบบเผือกหรือคล้ายเผือก ของปลามักจะพบ 3 แบบคือ

Albinism – เผือกแท้

Leucism – ขาว

Xanthism – ทองก็ได้

ความเชื่อ…….พบปลาดุกเผือกมีนิสัยประหลาดชอบแกล้งตาย เมื่อไม่ได้กินอาหาร เจ้าของเผยตั้งแต่เลี้ยงมาทำมาค้าขึ้น ใครขอซื้อก็ไม่ขาย 

อ้างอิง :  http://bangkrod.blogspot.com

บทความล่าสุด