ชื่อไทย: ปลาปอมปาดัวร์
common name: Pompadour, Discus
ชื่อวิทยาศาสตร์: Symphysodon spp.
          ปลาปอมปาดัวร์เป็นปลาน้ำจืดมีถิ่นกำเนิดจากลุ่มน้ำอเมซอนในทวีปอมริกาใต้ ลำตัวมีทรงกลมแบนข้าง มีลวดลายและสีสันบนลำตัวสวยงาม ชอบอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามพุ่มไม้กลางน้ำ
          ปลาปอมปาดัวร์เป็นปลาที่สวยจนได้ฉายาว่า “ราชินีแห่งปลาตู้” ที่มาของชื่อปอมปาดัวร์มาจากชื่อของ มาดาม เดอ ปองปาดูร์ (Madame de Pompadour) สนมนางหนึ่งของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศส (Louis XV de France) ที่กล่าวกันว่า มีความงดงามยิ่ง