ชื่อสามัญอังกฤษ : Map pufferfish

ชื่อวิทยาสาสตร์ : Tetrodon mappa

ไฟลัม : Chordata

ลักษณะทั่วไป 

           ด้านบนส่วนท้องมีแต้มสีดําขนาดใหญ่ครีบหางมีจุดบริเวณหัว หลังและหาง มีแถบสีดําประสานกันเป็นร่างแห หัวกว้างทู่มีหนามขนาดเล็กอยู่ทั่วตัว ครีบหางตัดตรงส่วนหัว หลัง จนถึงคอดหางมีสีนํ้าตาลจางลงในส่วนท้องและมีแถบสีดําประสานกันเป็นร่างแหรอบตามีแถบสีดําประสานกนเป็นร่างแหกระจายออกไปยังบริเวณหัวส่วนกนมีจุดสีดํา

อาหารที่ปลาปักเป้าลายแผนที่สามารถกินได้มีดังนี้ :

  • แมลง : เป็นอาหารหลักของปลาปักเป้าลาย พวกเขามักจะโจมตีแมลงที่ออกจากส่วนบนของพื้นผิวน้ำ โดยยิงน้ำจากปากเพื่อทำให้เหยื่อตกลงน้ำ แล้วจะกินเหยื่อนั้นเมื่อตกลงน้ำ

  • หอย : บางสายพันธุ์ของปลาปักเป้าลายอาจกินหอยเช่นหอยนางรมหรือหอยกระทิง.สัตว์น้ำเล็ก: เช่น แมงกะพรุนเล็ก หรือ ตัวอ่อนของสัตว์น้ำเล็กๆ ต่างๆ

  • สัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวน้ำ : เช่น แมลงบินหรือแมลงชั้นน้ำ ซึ่งมักจะตกลงน้ำหรือไปลุกที่พื้นผิวน้ำ

          การเลี้ยงปลาปักเป้าลายในสวนสัตว์น้ำหรือถังปลาควรให้อาหารที่เหมาะสมและหลากหลาย เช่น อาหารเม็ดสำหรับปลาที่มีขนาดเล็กหรืออาหารแบบสด เช่น หนอนแมลงหรือไข่ปลาสดเพื่อให้พวกเขาได้รับโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดีของปลา

 อ้างอิง

           “ปลาปักเป้าสุดขีดของวิวัฒนาการ”. ไทยแฟนซีฟิช นิตยสารปลาสวยงามออนไลน์. 20 February 2014. สืบค้นเมื่อ 22 March 2014.

          “คู่มือจำแนกชนิดและการศึกษาความเป็นพิษของปลาปักเป้าทะเลวงศ์ Tetraodontidae ในน่านน้ำไทย”. กรมประมง. 22 March 2014. สืบค้นเมื่อ 22 March 2014.