ชื่อสามัญอังกฤษ : Blackspotted puffer, Dog-faced puffer, Brown puffer

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Arothron nigropunctatus

วงศ์ : ปลาปักเป้าฟันสี่ซี่ (Tetraodontidae)

ลักษณะทั่วไป

          มีลำตัวสีน้ำตาลเทามีจุดสีดำกระจัดกระจายอยู่ทั่วลำตัวมีแต้มสีเข้มรอบๆปากจะงอยปากยื่นยาวออกมาดูคล้ายปากของสุนัขหรือหมาอันเป็นที่มาของชื่อเรียก มีความยาวเต็มที่ประมาณ 33 เซนติเมตรพบกระจายพันธุ์ได้กว้างขวางตั้งแต่ชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกไปจนถึงหมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกจัดเป็นปลาปักเป้าที่เคลื่อนไหวได้อย่างว่องไวและไม่ค่อยจะอยู่นิ่ง

อาหาร

          อาหารของปลาปักเป้าหน้าหมา มิใช่ครัสเตเชียนหรือหอยเหมือนปลาปักเป้าจำพวกอื่นแต่เป็นปะการังในสกุลปะการังเขากวาง (Acropora spp.) สาหร่ายและฟองน้ำชนิดต่างๆ

          เป็นปลาที่มีอุปนิสัยไม่ดุร้ายก้าวร้าวแต่กินปลาขนาดเล็กและสัตว์น้ำอย่างอื่นเป็นอาหาร นิยมเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงามตามบ้านเรือนทั่วไปหรือในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยปกติแล้วปลาปักเป้าชนิดนี้มีสีเทาแต่บางตัวจะมีสีที่แปลกไป คือ สีเหลือง ซึ่งเรียกกันว่า”ปลาปักเป้าทอง”ซึ่งสีเหลืองนี้จะมีมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันออกไปบางตัวยังมีสีขาวปะปนอยู่เป็นปื้นๆอีกด้วยลักษณะการผิดเพี้ยนของสีสันนี้เป็นลักษณะที่พบได้น้อยทำให้ปลาปักเป้าหน้าหมาลักษณะนี้มีราคาซื้อขายกันสูงในตลาดค้าปลาสวยงาม

          ปลาปักเป้าหน้าหมาเป็นปลาที่มีความสามารถในการโจมตีและล่าเหยื่ออย่างละเอียดรอบคอบโดยการยิงน้ำเป็นวิธีการล่าที่สำคัญของพวกเขาการเลี้ยงปลาปักเป้าหน้าหมาในสวนสัตว์น้ำหรือถังปลาควรให้อาหารที่เหมาะสมและหลากหลายเพื่อให้พวกเขาได้รับโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดีของปลา

อ้างอิง

           ชวนชม “ปลาปักเป้าหน้าหมา” ที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม จากข่าวสด

          ภวพล, ปักเป้าหน้าหมา-ปักเป้าสีทอง, โลกวันนี้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 225 ประจำวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2009