ชื่อสามัญอังกฤษ : Orange-linedtriggerfish,Orange-stripedtriggerfish,Undulated triggerfish,Greentrigger,Redlined triggerfish

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Balistapus undulatus

อาณาจักร : Animalia

ไฟลัม : Chordata

วงศ์ : Balistidae

ลักษณะเด่นสำคัญ         

          ลักษณะลำตัวแบนทางด้านข้างตาเล็กอยู่เยื้องขึ้นไปใกล้ส่วนหลัง ปากมีขนาดเล็กครีบหลังมี 2 ตอนแยกออกจากกันตอนหน้ามีก้านครีบแข็งตอนหลังเป็นครีบอ่อนโค้งไปตามแนวลำตัว เช่นเดียวกับครีบก้นครีบหูเล็กครีบท้องสั้นครีบหางปลายตัดและเว้าตรงกลางเพียงเล็กน้อยโดยที่ครีบหลังอันหน้าสุดได้ลดรูปไปเหลือเป็นเพียงก้านครีบแข็งอันเดียวมองเห็นได้ชัดมีลักษณะคล้ายกับเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณะเฉพาะมีขนาดความยาวเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 30 เซนติเมตรพื้นผิวลำตัวเป็นสีเขียวไพรและมีลายคาดสีส้มตามแนวเฉียงจากปากและหลังลงมายังครีบก้นและหางจำนวนประมาณ18-20 เส้นครีบหลังตอนท้ายและครีบก้นมีก้านครีบอ่อนสีส้ม ครีบหางสีส้มสลับลายเส้นสีน้ำเงินตรงโคนหางก่อนถึงครีบหางมีปานสีดำ

            พบกระจายพันธุ์อยู่ตามแนวปะการังและกองหินใต้น้ำทางของมหาสมุทรอินเดีย โดยไม่พบในอ่าวไทย พบได้ตั้งแต่ความลึกประมาณ 2-50 เมตร เป็นปลาวัวอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

 ข้อเสียที่อาจพบเมื่อจัดการกับปลาวัวลายส้ม:

          1.การเกี่ยวข้องกับการทำลายสิ่งแวดล้อม : การจับปลาวัวลายส้มอาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในกรณีที่มีการใช้เครื่องล่อปลาที่มีสารเคมีหรือวิธีการจับที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพน้ำและสัตว์น้ำอื่นๆในสภาพแวดล้อมนั้น

          2.ข้อกังวลเกี่ยวกับการเติบโตที่ยั่งยืน : การจับปลาวัวลายส้มอาจทำให้ปริมาณของปลาน้อยลงในสถานที่ให้บริการ ซึ่งอาจส่งผลต่อการดูแลรักษาและการเพาะเลี้ยงปลาในระยะยาว

          3.ความเสี่ยงต่อสุขภาพ : การบริโภคปลาวัวลายส้มที่ถูกจับในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดหรือมีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อสุขภาพอาจเป็นอันตราย นอกจากนี้การติดเชื้อจากปลาที่ถูกจับในสถานที่น้ำที่มีมลพิษหรือสารเคมีอันตรายสามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

          4.ข้อบกพร่องในคุณภาพโปรตีน : ปลาวัวลายส้มอาจมีข้อบกพร่องในคุณภาพโปรตีนเมื่อเปรียบเทียบกับปลาที่เพาะเลี้ยง ซึ่งอาจทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับบางกลุ่มคนที่ต้องการโปรตีนที่มีคุณภาพสูง

          นั่นเป็นข้อเสียบางประการที่สามารถเกิดขึ้นจากการจัดการกับปลาวัวลายส้ม อย่างไรก็ตามการจัดการอย่างระมัดระวังและการควบคุมคุณภาพของน้ำและสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องสามารถช่วยลดข้อเสียเหล่านี้ลงได้ การเลือกทางเลือกการบริโภคที่ปลอดภัยและความเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินข้อเสียและประโยชน์ของการบริโภคปลาวัวลายส้ม

อ้างอิง

          “Balistapus undulatus (อังกฤษ)”. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-09-12. สืบค้นเมื่อ 2011-09-27.