ชื่อไทย: ปลาวัวหางพัด
Common name: Scrawled Filefish, Scribbled leatherjacket filefish
ชื่อวิทยาศาสตร์: Aluterus scriptus

รูปที่1. ปลาวัวหางพัด

ที่มาดัดแปลงจาก: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/XRF-Aluterus_scriptus.png

ปลาวัวหางพัดเป็นปลากระดูกแข็ง อาศัยในทะเลตามกองหิน บริเวณพื้นที่เป็นทรายและบริเวณแนวปะการัง ที่ความลึก 3 – 20 เมตร ลักษณะเด่นแถบสีฟ้าและจุดสีดำบนลำตัวและหางที่ยาวและแผ่ออกคล้ายพัด มีก้านครีบยื่นบนหัว ลำตัวแบนข้างมาก

ตอนที่เป็นลูกปลาจะอาศัยอยู่ตามกอสวะในทะเลเปิด เมื่อเต็มที่จะเข้ามาอาศัยใกล้ฝั่ง กินสาหร่าย หญ้าทะเล ไฮโดรซัว (Hydrozoa) และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กในแนวปะการัง

รูปที่2. ด้านหน้าของปลาวัวหางพัด
ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Scrawled_Filefish.jpg/1280px-Scrawled_Filefish.jpg

                                                                                                                                                 รูปที่3. ปลาวัวหางพัดที่พบในทะเลแดง
ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Scrawled_filefish_at_Abu_Galawa_Kebir.JPG/1280px-Scrawled_filefish_at_Abu_Galawa_Kebir.JPG
ขนาดโตเต็มที่ลำตัวมีความยาวประมาณ 110 เซนติเมตร
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติค

บรรณานุกรม
https://en.wikipedia.org/wiki/Aluterus_scriptus
http://www.fishbase.org/summary/Aluterus-scriptus.html

 

บทความล่าสุด