ปลาสลิดทะเลแถบ (Streaked spinefoot) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Siganus javus (Linnaeus, 1766)

อาวุธอันไม่ธรรมดาของกลุ่มปลาสลิดทะเลคือ ครีบแข็งบริเวณครีบหลัง ครีบก้น และครีบท้อง จะมีต่อมพิษที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดมากเมื่อถูกทิ่มแทง อันปากมีขนาดเล็กมีฟันแบบปลายตัด (incisiform) ออกหากินตอนกลางวันเป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่ต่ำกว่า 10 ตัวขึ้นบริเวณน้ำตื้นถึงระดับน้ำลึก 20 เมตร ตามแนวชายฝั่ง กองหินใต้น้ำ รวมถึงแนวปะการัง ตอนกลางคืนพบนอนหลับตามซอกหินแนวปะการัง กินสาหร่ายที่เกาะตามหญ้าทะเล หรือตามวัสดุต่างๆ เป็นอาหารหลัก ลักษณะการกินคล้ายกระต่ายกำลังเล็มหญ้า ทำให้มีชื่อเรียกปลากลุ่มนี้ว่า Rabbitfish พิษมีอยู่ที่ก้านครีบแข็งเท่านั้น เนื้อใช้รับประทานได้ ขนาดเฉลี่ยที่พบได้ทั่วไป 15-20 ซม เมื่อโตเต็มที่สามารถมีความยาวได้ถึง 53 ซม.

ประโยชน์ของการที่อยู่รวมกันเป็นฝูงทำให้ผู้ล่าไม่กล้าเข้ามาทำร้าย นอกจากนี้เมื่อมีภัยเข้ามาใกล้ ปลาสลิดทะเลจะกางครีบทั้งหมดออกเพื่อข่มขู่ให้ผู้ล่ากลัว