ชื่ออังกฤษ

          Bengal sergeant

ชื่อวิทยาศาสตร์

          Abudefduf bengalensis (Bloch, 1787)

ชื่ออื่นๆ

          –

สถานภาพ

          ไม่ได้รับการประเมิน

ลักษณะทั่วไป

          ปลาสลิดหินเบงกอล เป็นปลาทะเลอยู่ในวงศ์ปลาสลิดหิน (Pomacentridae) ชื่อของปลามาจากภาษาอาหรับ โดยคำว่า อาบู(Abu) แปลว่า พ่อ คำว่า เดฟ (def) แปลว่า ด้าน และมีพหูพจน์ในตอนท้ายคำว่า ดัฟ (duf) โดยแปลรวมๆว่า ปลาตัวเก่งที่มีด้านที่โดดเด่น ลักษณะปลามีรูปร่างคล้ายกับปลาสลิดหินบั้งเขียวเหลือง (Abudefduf vaigiensis) เพียงแต่มีแถบสีดำในแนวตั้งทั้งหมด 7 แถบ และสีสันคล้ำกว่า  ปลายหางมน มีขนาดโตเต็มที่ยาว 17 เซนติเมตร

ชีวประวัติและพฤติกรรม

          ตัวเต็มวัยพบอยู่เดี่ยว หรือเป็นกลุ่มขนาดเล็ก มักพบอยู่รวมกลุ่มกับปลาชนิดอื่นในวงศ์เดียวกัน เป็นปลาที่คุ้นเคยและไม่กลัวมนุษย์ จึงมักเห็นเข้ามากินขนมปังที่นักท่องเที่ยวให้อาหารตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งปลาชนิดนี้เป็นปลาที่มีพฤติกรรมสร้างอาณาเขตโดยเฉพาะในช่วงผสมพันธุ์ โดยจะวางไข่บนพื้นผิวปะการังที่ตายแล้ว และตัวผู้จะเป็นผู้ดูแลไข่จนกระทั่งฟัก

อาหาร

          กินสาหร่ายตามพื้นเป็นหลัก รวมถึงกินสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหารด้วย เช่น หอยฝาเดียวหรือปูขนาดเล็ก

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

          อาศัยในแนวปะการัง ตามชายฝั่งในมหาสมุทรเขตร้อนและเขตอบอุ่นตั้งแต่ทางตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียถึงญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

แหล่งวางไข่

          วางไข่บนพื้นผิวปะการังที่ตายแล้ว และตัวผู้จะเป็นผู้ดูแลไข่จนกระทั่งฟัก

บทความล่าสุด