ชื่ออังกฤษ

          Great barracuda

ชื่อวิทยาศาสตร์

          Sphyraena barracuda (Edwards, 1771)        

ชื่ออื่นๆ

          ปลาน้ำดอกไม้ ปลาโชกุน

สถานภาพ

          ไม่ได้รับการประเมิน

ลักษณะทั่วไป

          ปลาสากยักษ์ อยู่ในวงศ์ปลาสาก (Sphyraenidae) มีลักษณะลำตัวเรียวยาวเหมือนปลาสากทั่วไป แต่มีขนาดใหญ่กว่า ลำตัวสีเงิน มีลายบั้งขวาง มีจุดแต้มที่ตอนกลางลำตัว ครีบมีสีดำและมีขอบสีขาว ปากมีขนาดใหญ่และยาว โดยปากล่างจะยาวกว่าเล็กน้อย มีฟันแหลมทรงกรวยหรือแบนขนาดต่างๆกันพบด้านบนเพดานปาก และด้านล่างบนกระดูกขากรรไกร บริเวณใกล้ปลายปากล่างจะมีเขี้ยวขนาดใหญ่ 1 – 2 อันความยาวสูงสุดที่พบ คือ 200 เซนติเมตร น้ำหนักมากที่สุด 50 กิโลกรัม

ชีวประวัติและพฤติกรรม

          มักพบอยู่ใกล้กับผิวน้ำ หรือใกล้พื้น  บริเวณน้ำตื้นชายฝั่ง น้ำกร่อย หรือตามแนวปะการัง แต่เมื่อโตเต็มวัยจะพบอยู่เป็นบริเวณกว้างตั้งแต่น้ำตื้นจนถึงทะเลเปิดบางครั้งอาจพบรวมกลุ่มขนาดเล็ก มีรายงานว่าเคยจู่โจมมนุษย์บ้างแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิต

อาหาร

          กินปลา หมึก และบางครั้งก็กินกุ้ง

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

          ปลาวัยอ่อนพบหากินในป่าโกงกาง ปากแม่น้ำที่เป็นน้ำกร่อย  เมื่อโตเต็มวัย พบหากินเป็นบริเวณกว้าง ตั้งแต่ชายฝั่งจนถึงทะเลเปิด พบแพร่กระจายตั้งแต่มหาสมุทรอินเดียถึงมหาสมุทรแปซิฟิก