ชื่อไทย: ปลาหัวใส

common name: Barreleye fish

ชื่อวิทยาศาสตร์: Macropinna microstoma

เป็นปลาน้ำลึกที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกประมาณ 400 – 2,500 เมตร บริเวณเขตน่านน้ำเขตมหาสมุทรแอตแลนติก, แปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย ปลาหัวใสมีขนาดยาวประมาณ 15 เซนติเมตร

                                                                                                                                             ภาพปลาหัวใส

ที่มาภาพ: http://teen.mthai.com/app/uploads/2013/07/090223-01-fish-transparent-head-barreleye-pictures_big.jpg

ที่ส่วนของหัวจะมีความใสจนสามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจน ดูคล้ายกับห้องนักบิน บริเวณด้านหน้ามี 2 จุดคือจมูกไม่ใช่ดวงตา ส่วนดวงตาอยู่เหนือขึ้นไป มีเลนส์สีเขียวขนาดใหญ่ 1 คู่ทำหน้าที่รับแสงซึ่งสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน และทำหน้าที่กำหนดระยะห่างของตัวมันเองกับเหยื่อ ส่วนเป็นโดมใสที่ปกคลุมหัวมีของเหลวอยู่ภายในช่วยทำหน้าที่ปกป้องดวงตาอีกชั้นหนึ่ง

ภาพส่วนหัวของปลาหัวใส

ที่มาภาพ: https://slaperkings.files.wordpress.com/2013/02/090223-02-fish-transparent-head-barreleye-pictures_big.jpg

ปลาหัวใสถูกค้นพบครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1939 แล้วแต่ตัวอย่างอยู่ในสภาพเสียหายอย่างมากเพราะได้จากการลากอวน ต่อมาจึงได้มีการบันทึกภาพใต้น้ำไว้ได้ในปี ค.ศ. 2009 โดยนักวิจัยจาก Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI)

บรรณานุกรม

https://www.facebook.com/media

https://hilight.kapook.com/view/84010

http://wowboom.blogspot.com/2009/02/barreleye-fish.html

บทความล่าสุด