ชื่อสามัญอังกฤษ : Black Ghost Knifefish (Apteronotus albifrons
ชื่อวิทยาศาตร์ :  Apteronotus albifrons
อาณาจักร : Animalia

ลักษณะทั่วไป
เป็นปลาที่มีลักษณะที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ลักษณะทั่วไปของปลาอมไข่จมูกดำมีดังนี้:

  1. รูปร่าง : ปลาอมไข่จมูกดำมีลักษณะร่างกายที่ยาวและแบนเป็นซีดาร์ซูโรริคซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดาบซึ่งเป็นที่มาของชื่อที่นิยมใช้ว่า”ดาบหัวจมูกดำ”
  2. สี : ส่วนมากของร่างกายมีสีดำหรือสีเทาเข้มซึ่งทำให้มีลักษณะที่มืดมัวและมีเสน่ห์
  3. ขนาด : ปลาอมไข่จมูกดำมักมีขนาดที่ใหญ่เมื่อโตเต็มที่สามารถมีความยาวได้ถึง18นิ้ว(ประมาณ45 เซนติเมตร)
  4. จมูก : ปลาอมไข่จมูกดำมีจมูกที่ยาวเหลือง ซึ่งเป็นลักษณะที่แยกชัดเจนและเป็นจุดเด่นของปลาชนิดนี้
  5. ท่าทาง : ปลาอมไข่จมูกดำมักจะว่ายไปเบาๆในน้ำแต่เมื่อต้องการการเคลื่อนไหวเร็วๆเพื่อโจมตีหรือหลบหนี พวกเขาสามารถทำได้ด้วยการเคลื่อนไหวสามขั้วของครีบ(anal fin, dorsal fin, caudal fin)โดยเฉพาะ
  6. การตอบสนอง : ปลาอมไข่จมูกดำมักมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เลี้ยงและผู้ดูแล ซึ่งพวกเขาอาจจะมีการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าเพื่อสื่อสารในช่วงเวลาที่มืดหรือที่สภาพแวดล้อมมืดๆ

อาหารสำหรับปลาอมไข่จมูกดำที่เหมาะสมรวมถึง:

  1. อาหารปลาที่มีสารอาหารครบถ้วน: เช่น อาหารเม็ดสำหรับปลาหรืออาหารแช่แข็งที่มีคุณภาพดีและปราศจากสารเคมีที่ไม่พึงประสงค์
  2. หนอน: สามารถให้อาหารปลาด้วยหนอนเล็ก ๆ เช่น หนอนลูกผสมหรือหนอนดื่ม
  3. สัตว์น้ำเล็ก: เช่น กุ้งแห้งหรือเต่าอ่อน เป็นต้น

4 ผงอาหาร: สามารถให้อาหารด้วยผงอาหารปลาที่มีสารอาหารครบถ้วนและเหมาะสม

การให้อาหารให้เป็นระยะๆและควรตรวจสอบคุณภาพของน้ำเพื่อให้ปลาอมไข่จมูกดำเจริญเติบโตและเจริญเรียบร้อยไปในทิศทางที่ดีที่สุด

อ้างอิง

“Family Apogonidae”.คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-04-16. สืบค้นเมื่อ 2012-05-07.