ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ : Flagtail prochilodus, Silver prochilodus, Flagtail characin
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Semaprochilodus taeniurus
อาณาจักร : Animalia
ไฟลัม : Chordata
ชั้น : Actinopterygii
อันดับ : Characiformes
วงศ์ : Prochilodontidae
สกุล : Semaprochilodus
สปีชีส์ : S.  taeniurus

ลักษณะสำคัญ

มีรูปร่างทั่วไปคล้ายปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มาก ดวงตากลมโตริมฝีปากหนาและใหญ่ และปากขยับไปมาตลอดเวลาเกล็ดมีขนาดเล็กมีสีเงินแวววาวเมื่อยังเล็กจะมีลายแถบและจุดสีดำกระจายอยู่บริเวณลำตัวค่อนไปทางโคนหางมีเกล็ดบริเวณเส้นข้างลำตัวประมาณ 48 เกล็ดโคนหางคอดเล็กครีบท้องมีสีแดงสดครีบหลังมีขนาดใหญ่และตั้งชี้ขึ้นซึ่งครีบเหล่านี้เมื่อปลาโตขึ้นจะยิ่งชี้แหลมและสีสดยิ่งขึ้นในบางตัวปลายครีบหลังอาจแหลมยาวคล้ายปลายผืนธงครีบหางเป็น 2 แฉกมีขนาดใหญ่ครีบหางและครีบก้นมีลายแถบสีดำเป็นทางตรงบนพื้นสีแดง
มีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 30 เซนติเมตรอาจใหญ่ได้ถึง 35 เซนติเมตรเป็นปลาที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่กินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์พบกระจายพันธุ์ในลุ่มแม่น้ำอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้โดยใช้ปากที่ขยับไปมาตลอดนั้นตอดอาหารจำพวกอินทรีย์วัตถุหากินตามพื้นน้ำหรือตะไคร่น้ำที่เกาะตามแก่งหินต่างๆมีพฤติกรรมผสมพันธุ์หมู่และวางไข่ได้ครั้งละประมาณ 100,000 ฟอง
เป็นปลาที่ใช้บริโภคกันในท้องถิ่นและมีความสำคัญต่อมนุษย์ในแง่ของการเลี้ยงเป็นปลาสวยงามโดยจะนิยมเลี้ยงไว้เพื่อทำความสะอาดภายในตู้เลี้ยงเพราะเป็นปลาที่เก็บเศษอาหารกินทำให้ตู้เลี้ยงสะอาดได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีความเชื่ออีกว่าเมื่อเลี้ยงคู่กับปลาอะโรวาน่าหรือปลามังกรด้วยแล้วจะถือเป็นมงคลเหมือนหงส์คู่มังกรเพราะปลาชนิดนี้มีเรียกในภาษาจีนว่า”เฟยหง 飛鳳 แปลว่า “ปลาหงส์” ซึ่งในราวปีพ.ศ. 2546-พ.ศ. 2547 ได้มีการบอกกล่าวกันเป็นทอดๆในอินเทอร์เน็ตถึงคุณสมบัติของปลาชนิดนี้ทำให้มีราคาขายพุ่งขึ้นไปเกือบตัวละ 1,000 บาทในปลาขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว

อาหาร : กินอาหารได้ทั้งอาหารเม็ดอาหารสดอาหารแช่เย็น เช่น หนอนแดง, กุ้ง,กินเศษอาหารและตะไคร่น้ำ เป็นต้น
นิสัย : รักสงบ ปากขยับไปมาตลอดเวลา ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่
คุณภาพน้ำ : ค่า pH ควรอยู่ที่ 6.0-7.0
อุณหภูมิ : อุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 22-28 องศาเซลเซียส

อ้างอิง

Humboldt, F.H.A. & Valenciennes, A. 1821: Recherches sur les poissons fluviatiles de l’Amérique Équinoxiale. In: Voyage de Humboldt et Bonpland, Deuxième partie. Observations de Zoologie et d’Anatomie comparée. Paris. 2 (Title page 1833): 145-216, Pls. 45-52.
หนังสือ (แอบ) คุยเรื่องปลาตู้ โครงการ 2 ปลาอโร ตัวเป็นวา น่าเลี้ยง โดย Nanconnection: สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น พ.ศ. 2546
หน้า 24-27, คู่เหมือนที่แตกต่าง. “Aqua Knowledge” โดย RoF. นิตยสาร Aquarium Biz ปีที่ 4 ฉบับที่ 51: กันยายน 2014.