ปลาเล่นลม หรือ Snubnose Dart (Lacepede, 1801) พบได้ทั่วไปในแนวปะการัง ริมชายฝั่ง และแนวโขตหิน ในแถบอินโดแปซิฟิก ไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลาง อาศัยอยู่ในช่วงความลึก 1 – 7 เมตร ในอุณหภูมิน้ำประมาณ 22.2 – 30.6 องศาเซลเซียส ปลาเล่นลมมีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่ 35 – 120 เซนติเมตร และมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 0.6 – 3.5 กิโลกรัม

ภาพ แหล่งพื้นที่การแพร่กระจายของปลาเล่นลม

ที่มา Atlas of Living Australia

             ปลาเล่นลมมีลำตัวค่อนข้างแบน บางครั้งอาจมีสีส้มทองโดยเฉพาะที่จมูกและลำตัวส่วนล่าง ครีบหลังที่สองสีเข้มที่มีกลีบสีส้มเข้มและขอบนำสีเข้ม กลีบครีบทวารสีเหลือง มีขอบนำสีเข้ม และครีบหางสีส้มเข้มถึงมืดและมีขอบสีดำบนกลีบครีบหาง ตัวอ่อนมีสีเงินและมีครีบสีซีด ยกเว้นครีบตรงกลางของครีบที่มีสีน้ำตาลถึงน้ำตาลอมส้มและครีบเชิงกรานส่วนหน้าครึ่งหนึ่ง

          ภาพ ลักษณะลำตัวของปลาเล่นลม

          ที่มา fishesofaustralia.net

          เนื่องด้วยปลาเล่นลมเป็นปลาที่มีการแพร่กระจายอยู่เป็นจำนวนมาก และไม่ได้เข้าข่ายปลาที่กำลังจะสูญพันธุ์ไป ทำให้ในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในออสเตรเลีย ได้มีการจัดการแข่งขันตกปลาเล่นลม เป็นเกมกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งปลาเล่นลมถือเป็นปลาเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากในหลายประเทศ เนื่องจากเนื้อสัมผัสของปลาเล่นลมนั้นค่อนข้างอร่อย และสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนู

          ภาพ การตกปลาเล่นลม

          ที่มา www.bundabergnow.com

เอกสารอ้างอิง

Bray, DJ 2022, Trachinotus blochiiใน Fishes of Australia, เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2024 https://fishesofออสเตรเลีย.net.au/home/species/2993

บทความล่าสุด