ภาพ ปลาเสือพ่นน้ำ

ที่มาภาพ: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Toxotes_jaculatrix.jpg/1280px-Toxotes_jaculatrix.jpg

มีรายงานว่ากรมประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ประสบความสำเร็จในการเพาะและอนุบาลลูกปลาเสือพ่นน้ำ โดยรวบรวมปลาเสือพ่นน้ำในบึงบอระเพ็ดมาเลี้ยงและหาวิธีการเพาะและอนุบาล โดยวิธีการจับคู่และให้พ่อแม่ปลาผสมพันธุ์กันเอง เมื่อได้ลูกปลานำไปอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด 2×4 เมตร น้ำลึก 50 เซนติเมตร ความหนาแน่นลูกปลา 1,750 ตัว ใช้น้ำขุ่นในการอนุบาล ให้อาหารเป็นไข่แดงต้ม รำละเอียด และไรน้ำ ใช้เวลาอนุบาล 17 วัน ลูกปลาจึงแข็งแรงไม่มีอาการช๊อคได้ง่ายเหมือนช่วงอายุก่อน 17 วัน เนื่องจาก โดยอุปนิสัยของปลาเสือพ่นน้ำจะเป็นปลาที่ตื่นตกใจง่ายรวมทั้งมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และเมื่อได้รับผลกระทบจะช๊อคตาย การเพาะและอนุบาลลูกปลาเสือพ่นน้ำ โดยขณะนี้ลูกปลาเสือพ่นน้ำมีอายุ 42 วัน มีขนาดลำตัวยาว 2 เซนติเมตร จำนวน 500 ตัว ลูกปลา มีสุขภาพแข็งแรง ถือว่าประเทศไทยได้ประสบความสำเร็จ ในการเพาะพันธุ์ปลาเสือพ่นน้ำอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกของโลก

ปลาเสือพ่นน้ำเป็นปลาสวยงามเศรษฐกิจที่กำลังมีอนาคตสดใส เพราะเป็นปลาที่มี สีสรร สวยงามโดยราคาซื้อขายในปัจจุบันอยู่ที่ตัวละ 100 บาท ความสำเร็จในครั้งนี้ยังจะนำไปสู่การส่งเสริม การเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ำเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต โดยการเลี้ยงปลาเสือพ่นน้ำไม่ได้มีความยุ่งยาก เพราะสามารถฝึกให้ปลากินอาหารสำเร็จรูปได้

เอกสารอ้างอิง

https://www.fisheries.go.th/prnews/archer_fish.html

บทความล่าสุด