ปะการังอะไรเอ่ย …..มีการเกิดและรวมตัวกัน(โคโลนี) ❓

ชื่อไทย : ปะการังบูมเมอแรง

ชื่อสามัญ : Boomerang Coral

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Herpolitha limax

ชื่อวงศ์ : Fungiidae

ลักษณะสำคัญ : รูปร่างเรียวยาวคล้ายปะการังดอกเห็ดรูปทรงรี การเกิดและเจริญเติบโตจะรวมอยู่ด้วยกัน(โคโลนี) เป็นรูปทรงแนวยาวรีโดยจะไม่ยึดติดกับพื้นหรือหินตั้งแต่เป็นปะการังวัยอ่อนจนโต (Free living)จะแตกต่างจากปะการังดอกเห็ด (Fungia) ที่ช่วงวัยอ่อนจะมีการติดเกาะกับพื้นก่อน ปะการังบูมเมอแรงจะเจริญเติบโตเป็นแนวยาวเรื่อยๆมีความยาวของโคโลนีประมาณ 20-40 เซนติเมตรคอรอลไลท์แต่ละตัวจะเรียงตัวกันแนวเข้าหาแกนกลางซึ่งตรงกลางจะเป็นร่อง (ปาก) โดยทั่วไปมีสีน้ำตาลอมเขียว

ถิ่นที่อยู่อาศัย : บริเวณแนวปะการังเขตแนวลาดชัน (upper reef slope)

ปะการังบูมเมอแรง (Herpolitha Coral) มีบทบาทสำคัญในระบบนิวัติศาสตร์ของระบบปะการังและในสิ่งแวดล้อมทางนิเวศทางทะเลด้วยบทบาทของมันในการสร้างสถานที่อยู่อาศัยและสร้างภูมิประเทศในท้องทะเล นอกจากนี้มันยังมีความสำคัญในด้านอนุรักษ์ทางทะเลและการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิวัติศาสตร์ของระบบปะการัง นอกจากนี้ปะการังยังมีความสำคัญในด้านวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเลและในการเข้าใจระบบนิวัติศาสตร์ทางทะเลในระดับโลก

นอกจากนี้การสร้างภูมิประเทศในท้องทะเลของปะการังบูมเมอแรงยังช่วยเสริมสร้างนิวัติศาสตร์ทางทะเลที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและการสร้างเมืองทะเลของชุมชนท้องถิ่นและสามารถมอบประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มคนท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำตามปะการัง

นอกจากนี้การศึกษาปะการังบูมเมอแรงและระบบนิวัติศาสตร์ทางทะเลอื่นๆยังช่วยให้เรารู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเลและในการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในนิวัติศาสตร์ของระบบปะการังที่สำคัญต่อการสืบทอดชนเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลด้วย

ดังนั้นปะการังบูมเมอแรงมีความสำคัญมากในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการสนับสนุนการอยู่อาศัยของสัตว์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทะเลได้อย่างยั่งยืนและมีประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลโดยรวมใจ

อ้างอิง

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 2556. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร. 248 หน้า

Herpolitha limax, Striate boomerang coral (sealifebase.ca)

Page not found | Animal World (animal-world.com)

บทความล่าสุด