วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Mussidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังสมองร่องตื้น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Australomussa rowleyensis Veron, 1984

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

ลักษณะสำคัญ:  รูปร่างทรงกลมหรือกล่องกว้างโดยมีรอยแตกต่างที่น่าสนใจบนตัวปะการัง เช่น ร่องลึกที่สนับสนุนการลดพื้นที่ที่อยู่รอบกลางสีของปะการังสมองร่องตื้นอาจแตกต่างไปตามสภาพแวดล้อมแต่มักมีสีสันสดใส เช่น สีน้ำเงินอมเขียว สีแดง หรือสีชมพูมีรอยแตกต่างที่เป็นลักษณะเฉพาะบนตัวปะการังซึ่งช่วยให้สามารถแยกแยะปะการังชนิดนี้จากชนิดอื่นๆ ได้

สถานที่อาศัย: มักพบปะการังสมองร่องตื้นในรัศมีน้ำลึกที่เปลี่ยนแปลงได้บ่อยครั้ง เช่น บริเวณตะเกียงใต้ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย

ลักษณะเหล่านี้ทำให้ปะการังสมองร่องตื้นเป็นที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมในวงการปะการังชายฝั่งตะวันตก.

Shallow groove brain coral (ปะการังสมองร่องตื้น) มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทะเลด้วยการให้บริการที่สำคัญต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในนิเวศทะเล ปะการังสมองร่องตื้นเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิด เช่น ปลา เข็มขัด และสัตว์ทะเลอื่นๆซึ่งช่วยให้พวกเขามีที่อยู่และที่หลบซ่อนจากภัยพิบัติและภัยต่างๆในสภาพแวดล้อมทะเลและเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยในกระบวนการเกิดเม็ดทรายและสร้างสัมปะหลังให้กับสัตว์ทะเลการมีปะการังสมองร่องตื้นในนิเวศทะเลช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของนิเวศทะเลซึ่งส่งผลต่อความเจริญเติบโตของชุมชนสัตว์และพืชในนิเวศนั้นๆ

ดังนั้นปะการังสมองร่องตื้นมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนสิ่งมีชีวิตในนิเวศทะเลและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทะเลอย่างมาก ปะการังสมองร่องตื้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทะเลที่มีความสำคัญการรักษาปะการังชนิดนี้ช่วยในการรักษาความสมดุลของนิเวศทะเลและการทำงานของระบบนิเวศให้มีความเสถียรและการรักษาปะการังสมองร่องตื้นเป็นการรักษาการสูญเสียทางชีวภาพในนิเวศทะเล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียชนิดและสมดุลนิเวศที่มีความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นและการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์

ดังนั้นการรักษาปะการังสมองร่องตื้นเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมทะเลและการสร้างความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในสิ่งแวดล้อมนี้

อ้างอิง

ปะการัง ภาพปะการัง ชนิดปะการัง (nemotour.com)

 

บทความล่าสุด